Autismikirjon häiriöt: diagnostiikka ja hoito, hoidon organisointi ja potilaiden osallistuminen (korjattu versio)

Alkuperäinen julkaisu

Raportti on julkaistu yli 3 vuotta sitten. On mahdollista, että tulokset ja johtopäätökset eivät ole enää ajan tasalla.

2014, Suomi Finohta

Ensimmäisessä versiossa olleet virheelliset häiriöiden esiintyvyysluvut (sivu 12) on korjattu 17.6.2014.

Reiman-Möttönen, P (toim.). Autismikirjon häiriöt: diagnostiikka ja hoito, hoidon organisointi ja potilaiden osallistuminen. Helsinki: Finohta; 2014. Arviointiseloste 2/2014.
Sairaus- / terveysongelmaraportti
Hallinnollinen tukijärjestelmä, Lääke, Toimenpide
Diagnostiikka, Hoito, Kuntoutus
Kliininen farmakologia ja lääkehoito, Lastenneurologia, Lastenpsykiatria, Nuorisopsykiatria, Psykiatria
Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus, Meta-analyysi

Ohtasesta löytyvät arviointiselosteet välittävät terveydenhuollon päättäjille ja ammattilaisille muissa maissa tuotettua HTA-tietoa Suomessa erityisen ajankohtaisiksi katsotuista aiheista. Arviointiselosteet ovat Ohtasen tiivistelmiä huomattavasti laajempia julkaisuja ja sisältävät yleensä alkuperäisen raportin koko tiivistelmän suomeksi toimitettuna sekä aiheeseen liittyvää kotimaista tietoa.

Sivun pysyvä osoite: https://meka.thl.fi/ohtanen/5343.aspx